logo
Warszawska Informacja Medyczna Prywatnej Służby Zdrowia

SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

Specjalizacja: scyntygrafia

Lekarze ze specjalizacją scyntygrafia:

SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

scyntygrafia

tarczycy, jamy brzusznej, urologiczne, inne, serce

Zakład Medycyny Nuklearnej 22-599-23-74 Blok E parter
Zakres badań scyntygraficznych:
- tarczycy: 131 Jod + jodochwytność, MTC, przytarczyc;
- nadnerczy: kora, rdzeń
- nerek statyczna, dynamiczna, dynamiczna, oznaczenie GRF nerek;
- angioscyntygrafia nerek
- przełyku - dynamiczna
- żołądek - dynamiczna
- miejsca krwawienia z przewodu pokarmowego
- w kierunku uchyłku Meckela
- perfuzyjna serca spoczynkowa, serca spoczynkowa (wentykulografia)
- perfuzyjna serca wysiłkowa + test z Dipiridamolem
- dynamiczna serca wysiłkowa (wentikulografia)
- wątroby statyczna, dynamiczna, styczna - znakowana krwinkami;
- śledziony, ślinianek
- cysternografia
- całego ciała: MIBI, jodem 131;
- układu lifatycznego, galem 67
- wykrywanie ognisk zapalnych (znakowane leukocyty),
- z zastosowaniem pochodnych somatostatyny
- Tektotyd / Neospect

Planowe godziny przyjęć:

Poniedziałek 08:00 - 13:00
Wtorek 08:00 - 13:00
Środa 08:00 - 13:00
Czwartek 08:00 - 13:00
Piątek 08:00 - 13:00
Sobota
Niedziela

SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

scyntygrafia

ortopedia, płuca, głowki przez ciemiączko, żył

Zakład Medycyny Nuklearnej tel.22-599-23-74
Blok E parter
Zakres badań scyntygraficznych:
- flebografia radioizotopowa
- płuc: perfuzyjna, wentylacyjna DTPA,
- kości statyczna, trójfazowa
- przepływ krwi w mózgu ECD

Planowe godziny przyjęć:

Poniedziałek 08:00 - 13:00
Wtorek 08:00 - 13:00
Środa 08:00 - 13:00
Czwartek 08:00 - 13:00
Piątek 08:00 - 13:00
Sobota
Niedziela

(22) 827-89-62, (22) 826-83-00

Bezpłatna informacja o lekarzach i placówkach. Koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora.